Autoškola HÍLEK a spol. bola založená v roku 1992 a je momentálne najväčšou autoškolou na Slovensku. Cieľom našej autoškoly je poskytnúť kvalitný praktický a teoretický výcvik, čo by malo prispieť k väčšej bezpečnosti cestnej premávky. Rokmi pôsobenia v oblasti výcviku nových vodičov sme získali skúsenosti, vďaka ktorým sme rozšírili  Autoškolu HÍLEK a spol. do ďalších miest a obcí po celom Slovensku. Sme členom slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl.