Očné lekárstvo

V Diamond Medical centre si veľmi dobre uvedomujeme, že oko je citlivý a najdôležitejší zmyslový orgán. Preto sme investovali do najmodernejších vyšetrovacích a operačných technológií, ktoré sú potrebné na dokonalé zvládnutie oftalmologických operačných výkonov a zákrokov. Naše technické vybavenie zodpovedá všetkým požiadavkám na moderné očné mikrochirurgické pracovisko.

Ortopédia

V Diamond Medical centre realizujeme operácie v odbore ortopédia v oblasti jednodňovej zdravotnej starostlivosti prevádzané v lokálnej anestéze (napr.:  útlak karpálneho tunela, skáčúci prst, kladivkové prsty na nohách a pod.)