Detašované pracovisko Nové Zámky

Obchodná fakulta – Bakalár Nové Zámky, n.o.