Neverejná preprava osôb a tovaru. Preprava v rámci celej EÚ. Taxi služba.