Farský Kostol Nové Zámky je dominantou námestia a postavený bol v rokoch 1584-85. Pôvodne to bola neskorogotická jednoduchá stavba, neskôr viackrát prestavaná. Počas Bocskayovského povstania kostol sa veľmi zničil a v r.1612 ho museli takmer celý obnoviť. Zásluhou Petra Pázmanya bol kostol v r. 1633 zrenovovaný. V čase, keď bola novozámocká pevnosť v rukách Osmanov kostol prestavali a slúžil ako mešita.

V r.1693 dal kostol opraviť arcibiskup Juraj Széchényi. Jeho erb vidno i dnes: nachádza sa nad dverami vedúcimi do lode kostola a je na ňom nápis: ” Juraj Széchényi ostrihomský arcibiskup 1693 “. V roku 1787 dal kostol zrenovovať J. Batthyányi . Farský Kostol Nové Zámky

Pravidelné bohoslužby

Pondelok: 16:30 (jazyk podľa oznamov), 17:00 (jazyk podľa oznamov), 17:30 (jazyk podľa oznamov), 18:00 (maďarsky)
Utorok: 16:30 (jazyk podľa oznamov), 17:00 (jazyk podľa oznamov), 17:30 (jazyk podľa oznamov), 18:00 (maďarsky)
Streda: 16:30 (jazyk podľa oznamov), 17:00 (jazyk podľa oznamov), 17:30 (jazyk podľa oznamov), 18:00 (maďarsky)
Štvrtok: 16:30 (jazyk podľa oznamov), 17:00 (jazyk podľa oznamov), 17:30 (jazyk podľa oznamov), 18:00
Piatok: 16:30 (jazyk podľa oznamov), 17:00 (jazyk podľa oznamov), 17:30 (jazyk podľa oznamov), 18:00
Sobota: 7:00 (jazyk podľa oznamov), 17:30 (jazyk podľa oznamov), 18:00
Nedeľa: 7:00 (maďarsky), 8:30 (maďarsky), 10:00, 11:30, 18:00 (maďarsky, párne týždne), 18:00 (nepárne týždne)
Sviatok v deň prac. pokoja: 7:00 (maďarsky), 8:30 (maďarsky), 10:00, 11:30, 18:00
Sviatok v prac. deň: 6:00 (jazyk podľa oznamov), 7:00 (jazyk podľa oznamov), 17:00 (jazyk podľa oznamov), 18:00 (jazyk podľa oznamov)