PharmDr. Martina Lojková
Pondelok

07:30 - 17:00

Utorok

07:30 - 17:00

Streda

07:30 - 17:00

Štvrtok

07:30 - 17:00

Piatok

07:30 - 17:00

Sobota

-

Nedeľa

-