MŠ na Šoltésovej ulici v Nových Zámkoch je 6-triedna MŠ

 • spolupracuje s rodinou dieťaťa
 • bola založená v roku 1990
 • je držiteľkou certifikátu Školy podporujúcej zdravie
 • je držiteľkou certifikátu Ekostopa
 • je držiteľkou certifikátu Škola priateľská k deťom
 • za odborné profesijné pôsobenie na deti zodpovedá13 kvalifikovaných pedagogických pracovníkov
 • poskytujeme celodennú starostlivosť pre deti od 3-6 rokov
 • využívame prvky projektu „Adamko – Hravo Zdravo a programové prvky „Školy dokorán“
 • v spolupráci s Červeným krížom realizujeme aktivity vyplývajúce z metodiky EVIČKA A DETI
 • využívame spoluprácu s okresnou pedagogicko-psychologickou poradňou
 • vydávame vlastný školský časopis „Šoltík“
 • v spolupráci s rodinou organizujeme množstvo aktivít kultúrneho, športového, dopravného charakteru
 • spolupracujeme s Mestskou políciou
 • ponúkame estetické, tvorivé prostredie, v ktorom sa rozvíjajú zručnosti detí
 • Zabezpečujeme nezávadnosť prostredia a maximálnu hygienu v prevádzkovom procese /HACCP program/