Sme špecializovaná ortopedická ambulancia poskytujúca komplexnú ambulantnú starostlivosť v odbore ortopédia a osteodenzitometria.

Infúzna liečba, fyziologická regulačná medicína – GUNA MD, liečba vysokodávkovaným vitamínom C v infúziách.

Zaoberáme sa prevenciou, diagnostikou, liečbou a posudzovaním ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva vo všetkých vekových kategóriách.

Pondelok

-

Utorok

16:00 - 20:00

Streda

07:30 - 17:30

Štvrtok

16:00 - 20:00

Piatok

-

Sobota

-

Nedeľa

-

Obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30