Chirurgická ambulancia zameraná na cievnu chirurgiu. Predoperačné vyšetrenia, pooperačná starostlivosť.