psychiater, Centrum pre liečbu drogových závislostí