Pracovné zaradenie: sekundárny lekár

Úväzok: 0,6

Vzdelanie:

Lekárska fakulta Bratislava

Atestácie:

II. atestácia z ortopédie

Prax:

1995 – NsP Nové Zámky, Ortopedické oddelenie