Lekár JAŠŠO MARTIN so špecializáciou ortopédia pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach PRO-ORTOP, spol. s r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

 

Pracovné zaradenie: sekundárny lekár

Úväzok: 0,4

Vzdelanie:

Lekárska fakulta Bratislava

Atestácie:

I. atestácia z ortopédie

Prax:

1996 – NsP Nové Zámky, Ortopedické oddelenie