Pracovné zaradenie: sekundárny lekár

Úväzok: 0,6

Vzdelanie:

2008 – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Atestácie:

2013 – atestácia z ortopédie

Prax:

2008 – FNsP Nové Zámky, Ortopedické oddelenie

2013 – Detská ortopedická klinika Bratislava-Kramáre (úväzok 0,2)