Pracovné zaradenie: sekundárny lekár

Úväzok: 0,8

Vzdelanie:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Atestácie:

Zaradený do špecializačného odboru ortopédia

Prax:

2012 – FNsP Nové Zámky, Ortopedické oddelenie