Pracovné zaradenie: starší sekundárny lekár

Úväzok: 0,1

Vzdelanie:

Lekárska fakulta Martin

Prax:

2000 – NsP Nové Zámky, Ortopedické oddelenie