Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so špecializáciami stomatológia, dentoalveolárna chirurgia a s útvarom ambulancia.