Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia. Metabolické a systémové ochorenia pohybového aparátu, liečba degeneratívnych a zápalových ochorení skeletu

 

Pracovné zaradenie: starší sekundárny lekár

Úväzok: 0,1

Vzdelanie:

Lekárska fakulta UK Bratislava

Atestácie:

1996 – II. stupňa

Prax:

1990 – NsP Nové Zámky, Ortopedické odd.