Lekárska ambulantná prax v odbore stomatológia – preventívne prehliadky, ošetrenie a diagnostika chrupu, poradenstvo, odstraňovanie zubného povlaku a kameňa.