internista,

Ambulancia vnútorného lekárstva II,

1. poschodie monobloku – východný trakt (priestory oddelenia klin. farmakológie)

 

Pondelok

-

Utorok

13:30 - 15:30

Streda

13:30 - 15:30

Štvrtok

13:30 - 15:30

Piatok

13:30 - 15:30

Sobota

-

Nedeľa

-