Odborný lekár, ortopédia.

MEDICENTRUM, spol. s r.o. (bývalá stará poliklinika)

Gergelya Czuczora 1, 940 53 Nové Zámky

Sme špecializovaná ortopedická ambulancia poskytujúca komplexnú ambulantnú starostlivosť v odbore ortopédia a osteodenzitometria.

Infúzna liečba, fyziologická regulačná medicína – GUNA MD, liečba vysokodávkovaným vitamínom C v infúziách.

Zaoberáme sa prevenciou, diagnostikou, liečbou a posudzovaním ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva vo všetkých vekových kategóriách.

Vzdelanie:

Lekárska fakulta Praha

Atestácie:

II. atestácia z ortopédie + atestácia z organizácie a riadenia

Prax:

1965 – chirurgické oddelenie

1972 – ortopedická ambulancia

1982 – ortopedické oddelenie

Pondelok

07:30 - 15:00

Utorok

-

Streda

-

Štvrtok

07:30 - 11:30

Piatok

-

Sobota

-

Nedeľa

-

Obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30