Súčasťou nemocnice je kaplnka Božieho milosrdenstva. Nachádza sa na prízemí vo vestibule monobloku. Rímsko-katolícke sväté omše sa konajú podľa nasledujúceho rozpisu:

Utorok: 16:00
Streda: 16:00
Štvrtok: 15:00 (adorácia), 16:00
Piatok: 16:00
Nedeľa: 16:00

Počas prikázaných sviatkov sa sväté omše konajú o 16,00 hod. bez ohľadu, na ktorý deň pripadnú.

Každý štvrtok od 15.00 hod. je vystavená sviatosť oltárna.

Pristúpiť k svätej spovedi je možné pol hodiny pred začiatkom svätej omše.

Návštevy chorých na oddelení treba vopred nahlásiť v sakristii (sakristia sa nachádza na prízemí monobloku za výťahmi).