Pult centralizovanej ochrany PCO, fyzická ochrana objektov a osôb, zabezpečenie podujatí, doprovod a transport cenností, zabezpečovacie systémy – zabezpečenie a montáž.