Sprostredkovanie výmeny obecných a družstevných bytov a bytov vo vlastníctve, sprostredkovanie predaja, kúpy, prenájmu

Pondelok

-

Utorok

-

Streda

-

Štvrtok

-

Piatok

-

Sobota

-

Nedeľa

-