Charakter mestskej pevnosti vybudovanej v 16. storočí si Nové Zámky zachovali až do 19. storočia. Do roku 1840 platil pre židov zákaz vstupu do mesta. Neskôr mohli síce obchodovať na trhu v priebehu dňa, ale nesmeli zostať v meste nocovať. Po tom, ako bol tento zákaz zrušený, sa židovské osídlenie rozvíjalo rýchlo a už v roku 1869 žilo v meste 1 205 židov. V začiatkoch patrili židia k rabinátu v Šuranoch. Neskôr sa však komunita pripojila k neologickej vetve judaizmu a vzťahy so šurianskym rabinátom ochladli. Došlo k tomu v dôsledku výstavby novej synagógy v šesťdesiatych rokoch 19. storočia, v ktorej bola bima umiestnená pri svätostánku a nie uprostred modlitebne, ako je pravidlom v ortodoxných komunitách. Menšia časť komunity sa rozhodla oddeliť od neológov a preto si v roku 1880 postavila vlastnú ortodoxnú synagógu. V roku 1938, kedy boli Nové Zámky okupované horthyovským Maďarskom, žilo v meste 2 500 židov. Nacisti tam v roku 1944 vytvorili geto, do ktorého boli umiestnení aj židia z priľahlých obcí. Títo boli v dňoch 10.-12. júna 1944 v dvoch transportoch deportovaní do Auschwitzu. Pri bojoch na konci druhej svetovej vojny bola neologická synagóga silne poškodená a neskôr ju zbúrali.

Na východnej strane niekdajšieho mestského centra sa zachovala ortodoxná synagóga, ktorá sa dodnes využívajú na liturgické účely. V susedstve synagógy stojí aj bývalá škola, ktorá sa dnes využíva ako komunitné centrum. Jednoduchý neo-románsky objekt synagógy s trojosovou fasádou si v interiéri uchoval pôvodný inventár, bimu situovanú presne v strede hlavnej modlitebne a ženskú galériu podopieranú liatinovými stĺpmi. Synagóga je významnou súčasťou kultúrneho dedičstva mesta a jej fasádu zvýrazňuje nočná iluminácia.

V synagóge i v jej areáli sa nachádza viacero pamätníkov holokaustu. V roku 1992 bola na fasáde synagógy odhalená pamätná tabuľa podľa návrhu Michala Kerna a v roku 1999 umiestnila miestna židovská obec 19 tabúľ  s menami 2300 obetí holokaustu na steny v zadnej časti hlavnej sály synagógy. Ďalšia tabuľa je venovaná pamiatke švédskeho diplomata Raoula Wallenberga, ktorý počas holokaustu zachránil v Budapešti tisíce židov. Posledný pamätník holokaustu bol postavený v parčíku vedľa synagógy z iniciatívy mestského zastupiteľstva. V súčasnosti má židovská komunita v Nových Zámkoch menej ako 100 členov. V budove bývalej školy je možné navštíviť malé múzeum venované histórii komunity. Za mestom sa nachádza židovský cintorín a nedávno obnovený dom smútku.

Otváracie hodiny: Skupinové aj individuálne návštevy si môžu prehliadku dohodnúť vopred so ŽNO Nové Zámky.
Vstupné: dobrovoľné

Zodpovedná osoba: Ing. Tomáš Lang – predseda ŽNO