1.september 1982 Otvorenie školy. Do školských lavíc zasadlo v 26 triedach 791 žiakov. Škola mala 67 zamestnancov.V súčasnosti školu navštevuje 560 žiakov v 28 triedach, 67 zamestnancov, z čoho je 50 pedagogických pracovníkov.
Od roku 1990 Rozšírené vyučovanie športovej prípravy so zameraním na atletiku.
Od roku 1996 Rozšírené vyučovanie športovej prípravy so zameraním na volejbal dievčat a hádzanú chlapcov.
Od roku 1.1.2000 Škola s právnou subjektivitou.