Základná umelecká škola vychováva deti a mládež v oblasti hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického umenia a pomáha im objavovať a spoznávať ich krásu, silu a zmysel. Na pôde školy vyrástlo veľa umelecky nadaných detí, dnes výborných pedagógov, hudobníkov a profesionálnych umelcov.

Našimi žiakmi sú žiaci materských škôl od 5 rokov, žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl. Štúdium pre dospelých umožňuje študovať i pracujúcim občanom mesta.

Každoročne usporadúvame koncerty, tanečné vystúpenia a výstavy. Snahou pedagógov i vedenia školy je približovať umenie širokej verejnosti, ako aj žiakom základných škôl organizovaním výchovných koncertov. Všetky tieto aktivity obohacujú kultúrno-spoločenský život v meste i regióne.