Nenašli ste Vašu firmu v zozname neváhajte a pridajte ju sami, poslúži náš formulár. Základný profil je ZDARMA.Vyberte si profil

zaradenie do databázy novozamcania.sk

možnosť zdielania vášho profilu

zobrazenie adresy a telefónneho kontaktu

zobrazenie na mape

navigácia k vašej firme cez webový prehliadač

hodnotenia užívateľov

popis vašej činnosti

pre reštaurácie
zobrazenie na portály
www.ObedoveMenuNz.sk

zobrazenie vašej webstránky a emailu

otváracie hodiny

galéria

ikony sociálnych sietí

fotografovanie

uverejnenie vašej udalosti

PR článok

unikátny email novozamcania.sk

(napr. vašemeno@novozamcania.sk, 

vašafirma@novozamcania.sk)

unikátna adresa vášho profilu

vašafirma.novozamcania.sk

aktualizácia profilu

podpora


FREE


ZADARMO

text max. 100 znakov

5 EUR/ týždeň

(20 EUR za článok)

jednorázové vloženie do databázy

do 5 dní (emailom)

PLUS

5,99mesačne, vrátane DPH

5 fotografií

1  fotografia

1  udalosť

1  (každý ďalší článok 15 EUR)

vy sami pomocou prihlasovacích údajov

do 72h (emailom)

PREMIUM

23,99mesačne, vrátane DPH

 

10 fotografií

5 fotografií

10 udalostí

2 (každý ďalší článok 10 EUR)

vy sami pomocou prihlasovacích údajov/alebo max. 4x  mesačne my

do 48h (emailom alebo telefonicky)

Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH za jeden mesiac prevádzky služieb