– odborné čistenie starých betónových hrobov
– dosekávanie alebo pieskovanie mien a dátumov
– zlatenie a striebrenie písmen (prezlacovanie starých)
– montáž doplnkov