Verejné korčuľovanie

Informácie o verejnom korčuľovaní
Telefón +421 917 978682
Telefon nz.zimnystadion@gmail.com

Cenník verejného korčuľovania
dospelí € 3 / osoba
deti do 15 rokov € 2 / osoba

Permanentky na verejné korčuľovanie
Permanentka na 10 hodín pre dospelých € 27,- zľava 10 %
Permanentka na 20 hodín pre dospelých € 50,- zľava 16,7 %
Permanentka na 10 hodín pre deti do 15 rokov € 18,- zľava 10 %
Permanentka na 20 hodín pre deti do 15 rokov € 34,- zľava 15 %
Permanentka na 30 hodín pre dospelých € 70,- zľava 22,2 %
Permanentka na 30 hodín pre deti do 15 rokov € 47,- zľava 21,7 %

Vstup s permanentkárom má nekorčuľujúci sprievod zdarma

Organizačné podmienky verejného korčuľovania

 • Dodržiavajte pokyny usporiadateľov!
 • Vo všetkých priestoroch Zimného štadióna je zákaz fajčenia.
 • Každý návštevník sa zúčastňuje verejného korčuľovania na vlastnú zodpovednosť, organizátor nezodpovedá za škody a poranenia spôsobené nedodržiavaním prevádzkového poriadku.
 • Na Zimnom štadióne sú návštevníkom verejného korčuľovania k dispozicii lavičky na prezutie korčulí a sociálne zariadenia v priestoroch štadióna
 • Upozorňujeme návštevníkov, aby si vo vlastnom záujme dávali pozor počas korčuľovania na svoje veci v priestore Zimného štadióna. Za odložené veci neručíme!
 • Pri verejnom korčuľovaní je možné na ľadovej ploche korčuľovať len v ohlásenom smere jazdy, primeranou rýchlosťou a neohrozovať nevhodným správaním ostatných účastníkov verejného korčuľovania.
 • Na ľadovú plochu sa vstupuje len určenými vchodmi, nie preliezaním mantinelu.
 • Pre deti do 15 rokov doporučujeme používanie ochrannej prilby.
 • Doporučujeme primerané oblečenie a nosenie rukavíc.
 • Deti do 6 rokov len v doprovode osoby staršej ako 15 rokov.
 • Počas verejného korčuľovania je zákaz používať hokejky, puky apod.
 • Brúsenie korčúľ – naostrenie 3,-€/pár, nové korčule, alebo prebrúsenie na iný jarok 4,-€/pár, brankárske korčule 4,50€/pár. 

Momentálne službu vypožičiavania korčúľ počas Verejného korčuľovania neposkytujeme