ADRESA: M. Oláha 3, 940 54 Nové Zámky
Telefón: +421 357 713 218
 

Pondelok – Piatok   15:00 – 18:00

Sobota, Nedeľa a dni pracovného voľna   08:00 – 14:00