O kaplnke

Barokovú stavbu kaplnky vybudovali novozámockí priemyselníci nemeckého pôvodu v roku 1761. Spoločnosť sv. Anny bola založená v tom istom roku ako charitatívny spolok. Mená zakladateľov spolku sú zápísané na mramorovej tabuli na stene kaplnky.