Materská škola Vláčik

sa nachádza na Ďorockej ul. č. 4 v Nových Zámkoch uprostred sídliska. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor, na ktorom sú vysadené kvetinové hriadky a rôzne dreviny. Množstvo stromov umožňuje deťom tráviť voľný čas v ich tieni po celý rok. Pieskoviská a drevené preliezky spĺňajú prísne európske normy . Materská škola má sedem tried, pričom každá je označená logom zvieratka. Deti sú zadelené do tried podľa veku. Triedy sú zariadené novým a moderným nábytkom, rešpektujúcim hygienické  a vekové osobitosti detí jednotlivých tried. Každá z tried má počítač s edukačnými programami pre deti.

MŠ je vybavená veľkou spoločenskou miestnosťou, ktorá sa využíva ako hudobná a bábkárska sieň. V nej sa nachádza aj učiteľská a rodičovská knižnica. Deti sa stravujú v priestrannej jedálni jedlom pripraveným priamo v kuchyni našej MŠ. V budove MŠ nájdete aj jazykovú učebňu, saunu s bazénom a odpočivárňou i telocvičňu vybavenú farebným preliezkovým hradom, drevenými  rebrinami, visiacimi kruhmi a množstvom telocvičného náradia a náčinia. MŠ má dostatok moderných učebných a  didaktických pomôcok, audiovizuálnej a didaktickej techniky.