Naša gynekologická ambulancia bola založená  medzi  prvými súkromnými gynekologickými ambulanciami na Slovensku vôbec. Tomu zodpovedajú aj dlhoročné skúsenosti, ktoré sú zárukou kvalitnej starostlivosti a profesionality. Počas existencie od roku r. 1994  poskytuje vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť svojím pacientkam.  V našej neštátnej gynekologickej ambulancií poskytujeme pacientkam nadštandardnú odbornú starostlivosť s maximálnym dôrazom na kvalitu, čomu zodpovedá aj vybavenie ambulancie. Ambulancia je vybavená špičkovým ultrazvukový prístroj Voluson 730 Expert s možnosťou 3D/ 4D zobrazenia, Dopplerovského vyšetrenia, tomografického UZV vyšetrenie, kardiotokografom , videokolposkopom Leica, videokolposkopom Eclaris s možnosťou archivácie snímkov, kryokoagulátorom  a iné.

Lekári ambulancie si neustále dopĺňajú vzdelanie a odbornosť na odborných kurzoch a podujatiach na Slovensku aj v zahraničí.

Privítame Vás v príjemnom prostredí. Pacientky majú k dispozícií dve plne vybavené ambulancie. Čakáreň aj ambulancie sú klimatizované. Čakanie si môžete spríjemniť sledovaním plazmového televízora a čítaním časopisov.

Ku každej pacientke máme individuálny a ľudský prístup. Komunikujeme aj v maďarskom, anglickom a nemeckom jazyku.

V našej ambulancií sa pravidelne realizujú prednášky Ceptry /informácie o odbere pupočníkove krvi/.

Pondelok

07:15 - 16:00 (Gynekologická amb.) 16:00 - 19:00 (3D/4D ultrazvuk)

Utorok

07:15 - 16:00 (Gynekologická amb.) 16:00 - 19:00 (3D/4D ultrazvuk)

Streda

07:15 - 16:00 (Gynekologická amb.) 16:00 - 19:00 (3D/4D ultrazvuk)

Štvrtok

Klinický deň

Piatok

07:15 - 16:00 (Gynekologická amb.) 16:00 - 19:00 (3D/4D ultrazvuk)

Sobota

Individuálne dohodnuté termíny

Nedeľa

-

Individuálne dohodnuté termíny je možne realizovať aj po 16,00 hod a v sobotu.