Liečebno-preventívna stomatologická starostlivosť. Výkony profylaktickej, konzervačnej a protetickej stomatológie.