Ambulancia vnútorného lekárstva – vyšetrenia vnútorných telesných orgánov. Ambulancia praktického lekára pre dospelých – liečebná a preventívna starostlivosť, očkovania, odbery krvi.