Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s ambulanciou so špecializáciou neurológia.