neurochirurg, zástupca prednostu kliniky,

Neurochirurgická klinika