Odborný lekár, diabetológia, interné.

MEDICENTRUM, spol. s r.o. (bývalá stará poliklinika)

Gergelya Czuczora 1, 940 53 Nové Zámky

Poschodie: 2.

Pondelok

Dvory nad Žitavou

Utorok

07:00 - 14:00

Streda

-

Štvrtok

07:00 - 14:00

Piatok

07:00 - 14:00

Sobota

-

Nedeľa

-