Odborným garantom je MUDr. Martin KORČOK. Kvalifikačne absolvoval atestáciu z gynekológie a pôrodníctva I. a II. stupňa, zúčastňuje sa na odborných podujatiach na Slovensku i v zahraničí, aktívne spolupracuje s Fakultnou nemocnicou v Nových Zámkoch. Absolvoval školenie v pôrodníckej analgézii, školenie v diagnostike a liečbe ochorení prsníkov, mimoriadne školenie ultrazvuku prsníkov a mimoriadne školenie v gynekologickej laparoskopii. Zúčastňuje sa na doškoľovaní lekárov pripravujúcich sa na subšpecializáciu v urogynekológii na katedre SZU Bratislava. Realizuje ulrazvukové vyšetrenia 2D,3D,4D. Zákroky jednodňovej chirurgie realizuje na súkromnej klinike.

Pondelok

15:00 - 18:00

Utorok

15:00 - 18:00

Streda

15:00 - 18:00

Štvrtok

15:00 - 18:00

Piatok

15:00 - 18:00

Sobota

-

Nedeľa

-