Pracovné zaradenie: starší sekundárny lekár

Úväzok: 0,5

Vzdelanie:

Lekárska fakulta Bratislava

Atestácie:

II. atestácia z ortopédie

2014 – doktorandské štúdium

Prax:

1994 – NsP Nové Zámky, Oddelenie anestézie a resuscitácie

1995 – NsP Nové Zámky, Ortopedické oddelenie