Klinický psychológ. Diagnostika a terapia psychických obtiaží a chorôb.