V našej škôlke sme vytvorili rodinné prostredie, milý, starostlivý a odborný personál, útulné a bezpečné prostredie, miesto, kde sa detičky učia angličtinu podľa špeciálneho jazykového programu. Výuka prebieha tzv. konverzačnou metódou, ktorá je špeciálne vyvinutá pre deti. Ide o hravú formu vyučovania, pričom učiteľka sa venuje individuálne každému dieťaťu (čo je možné samozrejme iba v takom malom kolektíve, ako je ten náš). Využívame hry, pesničky, riekanky, básničky v slovenskom aj anglickom jazyku. Deti majú vlastné pracovné zošity a učebnice. Tému ,ktorú majú deti podľa plánov prebrať v danom mesiaci v slovenčine, preberajú v našej škôlke aj v angličtine. Na 90% sa nám darí počas doobedia komunikovať anglicky. Deti sú veľmi vnímavé a slovíčka sa učia rýchlejšie ako by dospelí čakali. Myslíme si, že ak sa zanedbá vyučovanie angličtiny práve v tomto veku, veľmi ťažko sa potom dobieha. Anglicky sa učia hravou formou, potvrdilo sa nám, že deti vôbec neregistrujú to, že sa učia cudzí jazyk.

Rodičia našich škôlkarov majú ambíciu, aby ich deti pokračovali vo výuke anglického jazyka aj v škole i napriek tomu, že niektoré informácie už majú zo škôlky, čo samozrejme nie je na škodu, že si to zopakujú a utvrdia.

Náročnosť vyučovacieho procesu si vyžaduje aj kvalifikované učiteľky. Samozrejme pre rodičov a detičky ponúkame naše služby aj bez využitia anglického jazyka, ktoré však nahrádzame plnohodnotnou výukou v materinskom jazyku podľa osnov daných MŠ SR.

 

Ponúkame:

 • individuálny prístup k deťom
 • bezpečné prostredie s rodinnou atmosférou
 • deti od 2 – 6 rokov
 • špeciálne vytvorené osnovy v ANGLICKOM A SLOVENSKOM JAZYKU
 • starostlivo naplánované ,cielené aktivity vytvorené tak, aby bolo učenie zábavné
 • projektové vyučovanie
 • integrované tematické vyučovanie
 • 100% príprava predškolákov na základnú školu( pripravuje ich učiteľka 1.-4.stupňa ZŠ)
 • globálne čítanie
 • spolupráca so psychologičkou a logopedičkou
 • počítačový krúžok
 • spievanie spojené s hrou na gitare
 • BIO strava,100%šťavy, celozrnné pečivo, veľa čerstvej zeleniny a ovocia, probio mliečne výrobky, bylinkové čaje, minerálky, dôraz na pitný režim
 • cvičenia s fyzioterapeutom ( 1x týždenne )
 • pravidelné návštevy soľnej jaskyne
 • filmové a divadelné predstavenia
 • mesačné správy pre rodičov o úspechoch a pokrokoch detí
 • denné hodnotenie detí do zápisníčkov formou pečiatok, do ktorého sa zapisujú pokroky v oblasti ich osobnostného a sociálneho rozvoja
 • pravidelné posielanie aktuálnych fotografií rodičom

Ponúkame maximálnu FLEXIBILITU v dochádzke, t.z. možnosť výberu z niekoľkých variantov dochádzky:

 • dochádzka na 5 dní do týždňa
 • dochádzka na 2 dni do týždňa