Informácie o nás

  • individuálna starostlivosť o deti vo veku 1 – 3 rokov
  • skupina 8 – 10 detí s dôrazom na jedinca v rodinnom prostredí
  • podľa potreby špeciálna diéta
  • výchova k zdravej životospráve
  • inhalačná miestnosť
  • veľký, trávnatý dvor
  • otváracia doba od 7 00 – do 17 00
  • sme najlacnejší v meste